Ladakh, Zanskar ( Severní Indie ) – trekking, poznání 28.7. – 13.8. 2023

Tradičně i letos vás zavedeme do země zaslíbené do Ladakhu a Zanskaru. Malý Tibet jak se tato oblast nazývá kulturně i geograficky souvisí s Tibetem. Díky tomu, že je územím Indie, nepodlehla plundrování a původní kultura, buddhismus je stále přirozenou součástí života. Vysokohorská krajina, vesnice se svým neměnným stylem života, buddhistické kláštery na místech, kde byste je nečekali. Maximum zážitků v pohádkovém Zanskaru, který projdeme po vysokohorských stezkách, čímž se vyhneme hlavní trase, která je již z velké části sjízdná jeepy. Pohostinnost místních obyvatel a celková atmosféra je zážitkem na celý život. Přechod sedel prověří vaši odolnost.

1.den: odlet do Dillí
2.den: přílet do Dillí, odlet do Lehu, prohlídka centra města a seznámení s buddhismem
3.den: prohlídka Lehu 3500m, královský palác, Tsemo gompa na vršku kopce a výhledy do krajiny, Sankar gompa
4.den: údolí řeky Indus, největší buddhistické kláštery – Tikse, Shey, původní královský palác Stok
5.den: klášter Spitok a přesun autem na začátek treku a již po svých do vesničky Rumbak 3960m
6.-7.den: přes vesničku Yurutse 4150m, přechod sedla Gandala La 4980 a sestup do vesnice Skyu
8.den: údolím Markha valley do vesnice Markha, největší vesnice v údolí
9.- 10.den: údolím říčky Markhy přes vesničku Hankar na planinu Nymaling – pastevci se svými stády koz, ovcí i jaků
11.- 12.den : překonáme sedlo Konha Nangpola 5150 m a druhý den Zalung Karpola 5190m – krásné výhledy a sestoupíme na rozkvetlé tábořiště
13den: údolím potoka Gumlus Tokpo klesáme do vesnice Dat, po trase nádherné skalní panoráma a průchod soutěskou
14.den: návrat autem do Lehu krásnou krajinou a přes sedlo Yarlang La 4850m Taglang La 5650m a návštěva kláštera Hemis, největšího školy Kagju drukpa 15.den rezervní den
16.den: odlet do Dillí – prohlídka starého města, Red Fort, největší mešita Jammu Masjid, sikhský chrám, noční odlet do ČR
17.den: návrat do ČR

Cena : 46 000 Kč ( cena od 6 osob )
Cena obsahuje : letenka Praha – Dillí, Dillí – Leh a zpět ( do max. ceny letenek do 20 500 Kč ), českého i místního průvodce, ubytování v Lehu v hotýlku, na trekingu ve vlastních stanech, permit, doprava najatými auty, koně na přepravu zavazadel na treku
Cena neobsahuje : indické vízum 50 USD (online ), strava, vstupné do památek cca 20 USD, tip (odměnu pro koňáky a průvodce, cca 20 USD na osobu), pojištění léčebných výloh (nutné), pojištění storna zájezdu (doporučené). Obojí možno zajistit u CK Namche
Typ zájezdu : trekking + seznámení se s buddhismem
Obtížnost : Středně náročný trek s přechodem několika 5 tisícových sedel, občas brodění potoků a chůze na ne příliš zpevněných či čitelných pěšinách. Denní trasy 6 -8hod čistého času, denní převýšení cca 500 – 1000 m
Vybavení : stan, spacák, karimatka, vařič, jídlo na dobu treku, treková obuv kotníčková, sandály, teleskopické trekkingové hole, oblečení i do mrazu, sluneční brýle, opalovací krém, pláštěnka, lékárna
Ubytování a strava : v Lehu v turistickém hotýlku ve 2 lůžkových pokojích s wc a sprchou, na treku ve vlastním stanu
Přihlášky :    Nezávazná objednávka (cknamche.cz)

Prosím v přihlášce vyplňte VŠECHNY údaje vč. toho, zda máte zájem o pojištění sjednané přes nás u Uniqa. Pro lepší rozhodování Vám na vyžádání zašleme informační mail o pojištění i o treku.